Enerji Verimliliği

Cari açığımızı artıran en temel kalemlerden birinin ülkemizin Enerji ihtiyacı olduğunun ve ihtiyaç duyulan Enerji’nin hangi yolla üretildiği kadar verimli kullanılmasının da çok önemli olduğunun farkındayız.

  • İşletme içindeki tüm faaliyetlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması
  • Üretimde ve tüm faaliyetlerimizde enerji verimli teknoloji ve uygulamaların tercih edilmesi

Tüm çalışanlarımızın da şirketimizin bu alandaki kolektif bilincine erişimlerinin sağlanması  Mümkün olan her alanda Yenilenebilir Enerji Kaynakları’na yönelerek zaten Çevre Dostu olan ana iş kolumuzun Enerji Politikalarımızla daha da pekiştirilmesi yönünde faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederiz.